Hoppa till innehåll

RaukCard

Graderingsstandard

  • av

Effektiv fr.o.m 2022-02-28

Ett kort bedöms på följande fyra subgrades: Yta, Hörn, Kanter & Centrering.
(Surface, Corners, Edges & Centering)

  • Kortets slutbetyg baseras på medelvärdet av Yta, Hörn & Kanter.
  • Medelvärdet får max vara 0.5 över lägsta subgrade (inkl centrering)
  • Om medelvärdet av subgrades är X.5 rundas slutbetyget uppåt.

10 Pristine
Ett perfekt kort som har uppnått 10 i alla fyra subgrades.
Centreringen måste vara perfekt 50/50% på samtliga sidor fram och bak.

10 Gem Mint
Fint skurna hörn med tydlig rundhet, eller skarpa kanter för hörn skurna i 90° vinkel.
Skarpa färger och fokus på trycket. Inga färger som har spillt över eller saknas.
En mindre printline tolereras.
Minimala defekter på ett hörn, kant eller yta godkänns om det inte påverkar kortets helhetsintryck.
Centreringen får inte vara sämre än 55/45% på någon sida.

9 Mint
Kortet är i princip nytt ur paket men kan ha mindre fabriksfel eller skönhetsfel.
Kortet kan ha ett par eller flera printlines.
Ett par mindre vita prickar på kanter och hörn är tillåtna.
Minimala och hårfina repor kan förekomma på ytan under starkt ljus.
Ett 90° hörn kan visa avtrubbning.
Kortet är helt fritt från smutsfläckar.
Centreringen får inte vara sämre än 60/40% på någon sida.

8 Near Mint – Mint
Kortet är vid första anblick väldigt fint, men vid en närmare inspektion kan man börja se lätt slitage på hörn och kanter.
Repor på ytan kan ha börjat bli mer omedelbart synliga.
Ett hörn kan ha fått en lättare böjskada (ej veck) och skarpa hörn kan ha börjat mjukna.
Bildens fokus och färg kan vara ur kalibrering.

7 Near Mint
Kortet har ett flertal hårfina repor på ytan.
Med blotta ögat kan man börja se slitage längst med hörn och kanter. (Whitening)
Kortet är i övrigt väldigt fint och mycket av kortets ytglans finns fortfarande kvar.

6 Excellent
Glansen associerad med nya kort har förmodligen börjat blekna.
Repor och slitage framkommer tydligt längst hörn, kanter och yta.
I rätt vinkel kan eventuellt bucklor eller gropar synas i kortets yta.
Kortet kan ha ett synligt veck på exempelvis ett hörn.

5 Light Played
Kortet börjar visa ett flertal tecken på slitage.
Ett kraftigare veck kan förekomma på kortet.
Vita kanter av följd av spel eller liknande förekommer troligen runt hela kortet.
Kort med spetsiga hörn kan ha börjat bli runda p.g.a. slitage.

4 Played
Kortet är uppenbart slitet som följd av kraftigt användande i t.ex. kortspel.
Kanterna visar tydligt slitage och flera hörn kan ha veck.
Ytan har helt tappat sin lyster och kan uppfattas som matt.
Mindre smuts är troligen synligt på kortet.

3 Heavy Played
Kraftiga skador på kortet är uppenbara vid första anblick.
Flera veck på olika delar av kortet som syns tydligt på både fram och baksida.
Det övre lagret på glittriga kort kan ha börjat släppa längst med kanterna.
Slitage på kanter är så kraftiga att dom börjar gå in på kortets yta.
På ytan kan många kompakta repor ha skrapat bort trycket och börjat avslöja kortets glittriga lager.
Kortet har troligen flera smutsfläckar.

2 Damaged
Ett skadat kort som på ett flertal sätt tappat sin ursprungliga form.
Alla hörnen visar mjukhet och veck.
Kortet är troligtvis smutsigt på flera ställen.
Foil lagret och kortets yta är helt matt av repor.
Kortet har flera veck och/eller djupa repor och gropar.
Mindre delar av kortet kan saknas.

1 Poor
Kortet har förvarats i byxfickan på skolgården för att sedan trilla ur och hittats i en sandlåda, eventuellt tvättmaskin.
Större delar av kortet kan saknas. Till exempel hela hörn eller baksida.

A Authentic
Kortet är autentiserat som äkta.
Kortet har inte manipulerats på något sätt (t.ex. med bläck eller trimmade hörn).
Kortet har ej graderats.