Hoppa till innehåll

RaukCard

TJÄNSTEVILLKOR

Senast uppdaterat 2024-04-30
(Lagt till punkt 9 om ändring av villkor)

Genom att använda RaukCards service accepterar du automatiskt följande tjänstevillkor. 

 1. Definitioner

  1.1.RaukCard: RaukCard är ett Aktiebolag vars verksamhet är gradering, autentisering och försäljning av samlarkort från främst Pokémon och Digimon. Företaget har sitt säte i Visby.

  1.2.Kund: beställare, användare eller köpare av RaukCards tjänster och produkter.

  1.3.Objekt: samlarkort från främst Pokémon och Digimon, gäller även sportkort och andra samlarbilder.

  1.4.Gradering: bedömning och betygsättning av samlarkort från främst Pokémon och Digimon.

  1.5.Autentisering: bedömning av om Objektet är äkta (inkluderar inkapsling, exklusive betygsättning).

  1.6.Tredje Part: vanligtvis Professional Sports Authenticator (PSA) eller Certified Guaranty Company (CGC) men kan även avse andra.
 2. Om tjänsten

  2.1.RaukCards tjänster består främst av Gradering, Autentisering, inkapsling och förvaringslösningar av Objekt.

  2.2.RaukCard ombesörjer dels att skicka Objekt för Gradering hos Tredje Part utanför EU (mellanmanstjänst), dels Gradering utfört av RaukCard själv i Sverige.

  2.3.Vidare beskrivning av RaukCards tjänster finns på hemsidan https://www.raukcard.se/tjanster/ och https://www.raukcard.se/shop/.

  2.4.Önskar du att komma i kontakt med RaukCard, skicka ett mail till info@raukcard.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör RaukCard av sig inom kort.

  2.5.RaukCard följer konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716).

  2.6.RaukCard följer riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.
 3. Att skicka Objekt till Gradering/Autentisering

  3.1.Kunden ansvarar själv för att skicka in Objekt till RaukCard.

  3.2.Kunden åtar sig att packa Objekt säkert för att klara av posthanteringen. Det föredragna sättet för paketering är att skicka Objekt i mjuka s.k. ”penny sleeves” och i ”semirigida korthållare”.

  3.3.Kunden ansvarar för och bekostar att Objekt levereras till RaukCard på ett säkert sätt.

  3.4.RaukCard ansvarar inte för om Objekt skulle försvinna eller skadas under leveransen från Kunden till RaukCard.

  3.5.Skulle Objekt skadas eller försvinna under leveransen från Kunden till RaukCard är det Kundens eget ansvar att rikta anspråk mot leverantören.

  3.6.Kunden åtar sig att på eller i försändelsen av Objekt ange avsändare så att RaukCard kan identifiera Kunden.

  3.7.Skickas Objekt till RaukCard för att ingå i någon av RaukCards månatliga utskick till PSA eller CGC ansvarar Kunden för att Objekt inkommer till RaukCard innan, eller på angivet datum för, månadens deadline. Objekt som inkommer för sent placeras istället i följande månads utskick.

  3.8.RaukCard förbehåller sig rätten att utan motivering neka en potentiell kund att använda RaukCards tjänster.

 4. Graderingen

  4.1.Graderingen är individuella bedömningar för varje enskilt Objekt. Dessa är subjektiva och kräver utövande av professionell åsikt. Betyg kan därför variera och bedömningen av ett Objekt kan variera beroende på om det graderats av RaukCard, PSA, CGC, Beckett Grading Services (BGS) eller andra aktörer. 

  4.2.RaukCard lämnar ingen garanti och har inte något ansvar gentemot Kund för det betyg som RaukCard tilldelar Objekt. Om Kunden inte godtar en betygsättning som RaukCard har gjort så har RaukCard inget ansvar att ersätta eller ändra detta.
 5. Ansvar för Objekt 

  5.1.RaukCard vidtar största möjliga försiktighet under hanteringen av Kundens Objekt under graderingsprocessen. RaukCard friskriver sig från ansvar för om Kunden hävdar någon skada på Objekt. 

  5.2.Om Objekt skadas, försvinner, eller utsätts för externa faktorer så som brand, vattenskada, stöld eller liknande under RaukCards besittning ger RaukCard en maximal ersättning på 850 SEK per Objekt.

  5.3.RaukCard tar fram ett värde för varje enskilt Objekt enligt ett av RaukCard beräknat medelvärde av sålda ograderade samlarkort i likvärdigt skick på eBay.com. Kunden har inte möjlighet att vid skada på ett Objekt hävda ersättning uppgående till högre belopp än beräknat värde.

  5.4.Om Objekt skadas, försvinner eller utsätts för externa faktorer vid returfrakten från RaukCard till Kunden, utgår ersättning baserat på det fraktalternativ som har valts när ordern är lagd. RaukCard utgår från vald leverantörs villkor för ersättning.

  5.5.Om Kunden upptäcker skador eller fel på Objekt vid returen måste Kunden rapportera detta till RaukCard inom sju (7) kalenderdagar efter att Objektet mottagits för att RaukCard ska kunna returnera Objektet till graderingsföretaget och korrigera skadan eller felet utan extra kostnad.

  5.6.Om Kund ställer försäkringsanspråk kan Kunden få vänta upp till sextio (60) arbetsdagar för att låta RaukCards eller av RaukCard vald leverantörs försäkringsbolag genomföra sin undersökning av händelsen.
 6. Betalning och återbetalning

  6.1.Kunden måste alltid betala sin order innan Objekt kan graderas eller skickas vidare till gradering av tredje Tredje part.

  6.2. För utländska kunder: RaukCard ansvarar inte för kostnader avseende import eller export till eller från Kund. Denna kostnad ligger helt på Kunden. 

  Eng: Applicable to customers outside Sweden: RaukCard is not liable for any costs, charges or import customs related to import or export to or from the customer. This cost is entirely the liability of the customer Any additional import charges are hence required to be paid by the customer. The customer will also be subject to any import duty in order to receive the cards back.

  6.3.Belopp som betalas till RaukCard för Gradering återbetalas inte när autentiserings- och/eller graderingsprocessen har påbörjats för Objekt.

  6.4.RaukCard kan endast erbjuda återbetalning av kostnad för Gradering om ett autentiserat Objekt skulle visa sig vara förfalskat eller retuscherat men ändå betygsatt av RaukCard. Objekt måste då returneras till RaukCard i sin förseglade hållare för inspektion.

  6.5.Om RaukCard tar emot Objekt som bedöms vara förfalskade eller inte uppfylla autenticitetskraven kommer Objekt returneras till Kund utan att gradering genomförs. RaukCard kommer att återbetala 50% av den ursprungliga avgiften till Kund. Objekt returneras till Kund i ograderat skick utan inkapsling.

 7. När RaukCard skickar Objekt till Tredje Part för Gradering

  7.1.När RaukCard skickar Objekt till Tredje Part för Gradering godkänner Kunden att RaukCard å Kundens vägnar godkänner Tredje Partens tjänstevillkor. 

  7.2.När RaukCard skickar Objekt till Tredje Part för Gradering är varje försändelse maximalt försäkrat upp till 125 000 SEK. Vid behov kommer utskicken delas upp i flera olika försändelser för att försäkringen ska kunna täcka eventuell skada. Varje delförsändelse kommer således hanteras separat av Tredje Part och vissa delförsändelser kan därför erhålla Gradering tidigare än andra fastän de skickats ut samtidigt.

  7.3.Vid utskick för Gradering hos Tredje Part är Objekt försäkrade till sitt ograderade marknadsvärde, maximalt uppgående till 850 SEK per Objekt, om inte RaukCard tillsammans med Kunden kommit överens om en dyrare tjänst med ett högre försäkringsbelopp.

  7.4.Vid eventuella anspråk används ett av RaukCard uppskattat marknadspris utifrån sålda samlarkort i likvärdigt skick på eBay.com. Om det inte finns några sålda referensobjekt kan RaukCard kräva att Kunden uppvisar kvitto på sitt köp av Objekt för att bevisa Objektets värde.

  7.5.RaukCard ansvarar inte för förseningar i RaukCards tjänster på grund av externa faktorer som påverkar Tredje Parts hanteringstider.

  7.6.RaukCard åtar sig att göra sitt bästa för att skicka iväg och returnera försändelser inom rimlig tid.

  7.7.Vid återkomst från Tredje Part till RaukCard är försändelsen försäkrad för högst 125 000 SEK av samtliga graderade Objekts aktuella marknadsvärde. Detta försäkringsbelopp delas då upp på alla Objekt som finns i den drabbade försändelsen vid förlust eller skada.

  7.8.Skador som sker hos Tredje Part kan endast ersättas om Tredje Part erkänner att de har gjort fel enligt Tredje Parts tjänstevillkor. Maximal ersättning baseras på vilken tjänst hos Tredje Part som används. Vänligen se tjänstevillkor hos PSA och CGC för aktuell ersättningsnivå.

  7.9.PSA har enligt PSA’s tjänstevillkor rätt att lägga till ytterligare avgift i efterhand när Objekt erhållit Gradering (s.k. up-charge). Sådant avgiftstillägg kan ske om ett Objekt ökar markant i värde efter Gradering. Detta i enlighet med PSA’s nya tjänstevillkor. För fullständig reglering, se tjänstevillkor hos PSA. Avgiftstillägget ska betalas av Kund.

 8. Förmedlingstjänstens Villkor

  8.1.Inlämning av Kort
  Kunden ansvarar för att skicka in graderade kort i enlighet med RaukCard Auctions riktlinjer. Kunden bekostar själv frakten till RaukCard.

  8.2.Avgifter
  Avgifter för förmedlingstjänsten utgör 20% av slutsumman, inklusive Traderas provisionskostnader. Dessa avgifter dras från försäljningspriset innan utbetalning till Kunden. Kunden betalar ingen förskottsbetalning.

  8.3.Auktionspartnerskap
  RaukCard Auctions samarbetar med Tradera för att genomföra auktioner och maximera försäljningsvärdet.

  8.4.Uttag och Återbetalning
  Kunden har rätt att dra tillbaka ett kort från auktionen före auktionens påbörjande och innan budgivning har startat.
  Kunden förstår och godkänner att efter det att auktionen har gått live och budgivning har startat, har de ingen rätt att dra tillbaka något kort från auktionen. Beslutet att låta kortet delta i pågående auktion är bindande.
  Vid osåld eller obetald auktion kan objektet startas om maximalt två gånger för att maximera möjligheten till försäljning.
  Om ett kort fortfarande är osålt efter två omstarter, returneras korten till Kunden, och Kunden bekostar returfrakten. Dessutom tillkommer en hanteringsavgift på 99 kr.

  8.5.Ansvar för Objekt under Frakt:
  Om Objekt skadas, försvinner eller påverkas av externa faktorer vid frakt från RaukCard till slutkund, tillämpas ersättning enligt villkoren för det valda fraktalternativet när ordern placerades. RaukCard följer villkoren som tillhandahålls av den valda leverantören för eventuell ersättning.

  8.6.Ångerrätt vid Förmedlingstjänst:
  Kunden förstår och godkänner att de inte har någon ångerrätt om de skulle vara missnöjda med det slutliga försäljningspriset.

  8.7.Missbruk av Tjänsten:
  Missbruk av tjänsten, inklusive budtrissning eller liknande, kan leda till avstängning från Tradera och RaukCard Auctions. Kunden förbinder sig att använda tjänsten på ett ärligt och ansvarsfullt sätt och att inte medvetet manipulera auktionsprocessen för att påverka resultaten. Vid bekräftat missbruk kommer åtgärder vidtas för att upprätthålla en rättvis och pålitlig auktionsmiljö.

 9. Ändring av Villkor

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Eventuella ändringar kommer att noteras i toppen på denna sida och träder i kraft omedelbart efter publicering. Det är ditt ansvar att regelbundet granska användarvillkoren för eventuella ändringar.
  Din fortsatta användning av vår tjänst efter ändringar innebär ditt samtycke till dessa ändringar.
  Om du inte godkänner de ändrade användarvillkoren är det ditt ansvar att sluta använda vår tjänst. Din fortsatta användning efter ändringar utgör ditt bindande godkännande av sådana ändringar. 
  Genom att använda vår tjänst samtycker du till att det är ditt ansvar att regelbundet granska användarvillkoren för eventuella ändringar. Din enda tillgång till information om ändringar är genom publicering på vår webbplats.

KÖPVILLKOR

Genom att använda RaukCards service accepterar du automatiskt följande köpevillkor.

 1. Definitioner

  1.1.RaukCard: RaukCard är ett Aktiebolag vars verksamhet är gradering, autentisering och försäljning av samlarkort från främst Pokémon och Digimon. Företaget har sitt säte i Visby.

  1.2.Kund: beställare, användare eller köpare av RaukCards tjänster och produkter.

  1.3.Köpevillkor: villkor som gäller för Kund som köper produkter av RaukCard, fysiskt eller i webbutik. Gäller ej för RaukCards tjänster, vänligen se istället tjänstevillkor.
 2. Om RaukCards webbutik

  2.1.RaukCard säljer tillbehör såsom förvaringsboxar, korthållare, pärmar m.m.
  Vidare beskrivning av RaukCards varor och webbutik finns på hemsidan https://www.raukcard.se/shop/

  2.2.Önskar du att komma i kontakt med RaukCard, skicka ett mail till info@raukcard.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

  2.3.RaukCard följer konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716).

  2.4.Raukcard följer riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.

 3. Beställning

  3.1.När Kunden slutfört sin beställning skickas en orderbekräftelse till den e-postadress Kunden angivit. 

  3.2.I orderbekräftelsen finner Kunden uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

  3.3.Är något fel i orderbekräftelsen ska Kunden omedelbart kontakta RaukCard via e-post till info@raukcard.se.

   

 4. Leverans

  4.1.Leveranstid är normalt 2–5 arbetsdagar. Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.

  4.2.Om Kunden upplever förseningar i leveransen (utan att RaukCard har meddelat Kunden om längre leveranstid) ska Kunden omedelbart kontakta RaukCard via e-post till info@raukcard.se 

 5. Priser

  5.1.Alla priser i webbutiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.

  5.2.RaukCard reserverar sig för prisändringar orsakade av t.ex. prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information. RaukCard förbehåller sig rätten att justera priset.

   

 6. Ångerrätt

  6.1.Vid köp av varor i webbutiken har Kunden en fjorton (14) dagars ångerrätt från det att Kunden har tagit emot den vara som Kunden har beställt.

  6.2.För ångerrätt eller retur ska Kunden omedelbart meddela RaukCard. Meddelandet ska skickas via e-post till info@raukcard.se. I meddelandet ska Kunden klart och tydligt ange namn, postadress, e-postadress, ordernummer samt vilka varor som returneringen gäller.

  6.3.Kunden ska omedelbart efter ångermeddelandet returnera produkterna till RaukCard.

  6.4.Kunden står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur. Produkterna ska skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

  6.5.Om produkt som returneras är använd eller skadad förbehåller sig RaukCard rätten att på återbetalningsbeloppet dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde.

  6.6.Ångerrätten gäller inte vid:

     6.6.1.Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt Kunden eller har en tydlig personlig prägel efter Kundens önskemål.
     6.6.2.Tjänster som har fullgjorts och där Kunden uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
     6.6.3.Produkter som levererats förseglade i originalförpackning till Kunden, där Kunden bryter förseglingen.
 7. Reklamation och klagomål

  7.1.RaukCard besiktigar alla produkter innan dessa skickas till Kunden. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar RaukCard sig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.


  7.2.Kunden måste alltid kontakta RaukCard för ett godkännande innan en defekt vara returneras.

  7.3.Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

  7.4.Eventuella fel och defekter ska omedelbart reklameras till info@raukcard.se. I meddelandet ska Kunden klart och tydligt ange namn, postadress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

  7.5.Om RaukCard inte har möjlighet att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar RaukCard Kunden för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

  7.6.RaukCard står för returfrakt vid godkända reklamationer.

  7.7.RaukCard förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

 8. Ansvarsbegränsning 

  8.1.RaukCard tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

  8.2.Vid köp av skydd för Objekt (förvaringsboxar, korthållare m.m.) tar RaukCard inte något ansvar för om Objekt blir skadat trots att det har ett sådant skydd på sig.

  8.3.RaukCard tar inget ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför RaukCards rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

  8.4.RaukCard tar inget ansvar för eventuella förändringar på produkter eller produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför RaukCards kontroll.

   

 9. Produktinformation

  9.1.RaukCard reserverar sig för eventuella tryckfel på sin webbplats samt slutförsäljning av produkter. 

  9.2.RaukCard garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då t.ex. en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. 

  9.3.RaukCard försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.