Hoppa till innehåll

RaukCard

Graderingsprocessen

 • av

Hur genomför vi en standard gradering och vilka verktyg används?

 • RaukCard registrerar mottagande av er order.
 • Kortet tas ur sin Semi-Rigid och en första anblick görs på kortets äkthet.
  Kommer kortet in i en smutsig sleeve bytes denna till en ny.
 • Under graderingen så går vi igenom följande fyra kategorier: Surface, Corners, Edges, Centering.
 • Kortet bedöms under flera olika ljussättningar; stark klotlampa, svagare diffust ljus, samt UV lampa.
 • För nära inspektion används förstoringslupp med LED belysning och digitalt mikroskop.
 • Om det finns tumavtryck eller damm på kortet tas dessa bort med en mikrofiberduk under graderingen.
  Mikrofiberduken används också för att lätt kunna dra fingrarna över ytan på kortet och känna efter ojämnheter vid misstanke om mindre böjningar.
 • Korten gås igenom noggrant uppifrån och ned, samt vrids och vänds åt alla olika håll för inspektion.
 • Uppskattad tidsåtgång per gradering är 10 minuter.
 • Varje sub-grade noteras och skrivs in i databasen. Etiketten förbereds och skrivs ut.
 • Korten förseglas sedan med ultraljud tillsammans med sin label i våra hållare.

Nu är korten redo att packas för retur!


Verktyg:

LED Lupp & Mikroskop: 
Gör det möjligt att kontrollera korten i extrem detalj. 
Hörnen kontrolleras alltid med lupp, den används också för att inspektera sidorna och mittenlagret på kortet.
Med mikroskop kan vi kontrollera tryckmönstret. (rosette-pattern) samt göra exakta mätningar av centrering.

UV belysning: 
Hjälper till att se vissa skador ännu tydligare, men gör det också möjligt att lättare se ifall kortet har blivit restaurerat med färg.

Centreringsverktyg & linjal:
I det sista steget av graderingen sätts kortet tillbaka i sin sleeve och sedan kontrolleras centreringen med linjal.
För extra noga mätningar används en linjal med en skala i halvmilimeter.

Ultraljudssvets:
Denna maskin förseglar hållarna med hjälp av ultraljud. Det används aldrig lim eller kemikalier under förseglingen. Hållarna är i polystyren som fogas samman med vibrationerna av ultraljudet.

Denna process är helt säker för korten, och innebär också att hållarna blir manipuleringssäkra. 
När hållaren väl är förseglad måste den brytas upp för att kunna öppnas, vilket resulterar i sprickor och synliga skador på den.